Prvákoviny 2016

Jako každý rok náš spolek SU PEF pořádal v pořadí již 10. ročník Prvákovin, každoroční seznamovací akci pro studenty prvního ročníku. Letošní ročník byl opravdu úspěšný. Prvákovin se zúčastnilo více než čtyři stovky studentů.  Všechny tyto studenty vedlo čtyřicet zkušených vedoucích a organizátorů z řad studentů PEFky.

Po vyčerpávajících Úvodech do studia byli účastníci Prvákovin rozděleni po oborech a rozvrhových skupinách k jednotlivým vedoucím, kde dostali příležitost seznámit se svými spolužáky a poznat kulturu naší fakulty, se kterými budou trávit veškerý čas na cvičeních během prvního semestru.

Ve skupinkách se na rozehřátí hrály seznamovací hry, následované například pohybovými hrami. Samozřejmě se také předávali cenné rady a zkušenosti do studia a života na PEF. Následoval oběd a seznámení s Menzou a areálem univerzity a také s naší Akademickou vinárnou, kde bylo možné si zakoupit a ochutnat naše vína z vinohradů Mendelovy univerzity.

Večer se program konal také v našem kampusu, kde byl připraven bohatý program s diskotékou a různými soutěžemi. O hudební produkci se postarali DJ Jerry a Lahvisz. Úderem 9 hodiny večerní jsme se přesunuli do našeho partnerského klubu 7. Nebe. Pro některé prváky a organizátory skončily Prvákoviny až následující den.

Budeme se těšit na další Prvákoviny a na nové prváky v našich řadách 🙂

skupinka2skupinka1