Kdo jsme

Spolek SU PEF prošel mnoha změnami, ale nyní již získal svou finální podobu.

Jenže kdo za tím vším stojí? To zjistíte již o pár řádků níže 🙂

 

ADMINISTRATIVA

Zodpovědná osoba: Kamila Ježovičová

e-mail: administrativa@supef.cz

„Já se starám o udržování finančních, materiálních a jiných prostředků zabezpečujících fungování organizace.“

 

PARTNERSTVÍ & SPONZORING

Zodpovědná osoba: Jana Pavelková

e-mail: sponzoring@supef.cz

„Mou prací je navázání spolupráce vzhledem k činnosti Spolku SU PEF, hledání nových kontaktů a nových partnerských možností.“

 

EDUKAČNÍ TEAM

Zodpovědná osoba: Jirka Němec

e-mail: edukace@supef.cz

„Edukační team se snaží navázat dobré vztahy s ústavy na fakultě.  Mou prací je zařizování  přednášek, workshopů a různých vzdělávacích událostí. Už teď se může edukační tým podepsat pod přednášky Letem světem aneb Cestovatelské úterky a Workshop Finance nejsou jen peníze.“

 

FUN TEAM

Zodpovědná osoba: Kristína Kalusová

e-mail: fun@supef.cz

„Náplní mé práce je pořádání kulturních i sportovních událostí a různých akcí zábavného charakteru pro studenty naší fakulty. Jde o události typu Královské hry, Prvákoviny a Půlení PEF. Stejně tak se snažím spolu s Fun teamem pomáhat při organizaci univerzitních akcí jako je například Zelená pomáhá.“

 

BRANDING TEAM

Zodpovědná osoba: Kristýna Ondrašíková

e-mail: branding@supef.cz

„Starám se o originalitu Spolku SU PEF. Spolu se členy Branding teamu se zajímám o novinky v oblasti grafiky, videí a dalších propagačních možností, které můžou přispět k dalšímu mediálnímu rozvoji a věhlasu Spolku SU PEF.“

 

MEDIA TEAM

Zodpovědná osoba: Tomáš Cinciala

e-mail: media@supef.cz

„Mou prací je propagace spolku SU PEF, správa webu supef.cz, tvorba článků a rozhovorů. Mimo web dále spravuji sociální sítě,  díky kterým s Vámi komunikuji a v neposlední řadě vyrábím online zábavný program jako například Prochrápej se PEFkou, nebo Síň slávy na PEF.“

 

REPRE PEF

Zodpovědná osoba: Marta Havránková

e-mail: reprepef@supef.cz

„Já se zabývám reprezentací fakulty na středních školách před uchazeči o studium, provázením uchazečů po fakultě v rámci programů Výška na nečisto, Den otevřených dveří a Informatika naostro.“